Dây điện 2 lõi x 0.2

Liên hệ

Dây điện 2 lõi *0.2mm 

1 cuộn 100m

.
.