ĐÈN PHA LED VỎ GHI DẦY

180,000  126,000 

Chất liệu : nhôm

10W :Kích Thước 120 x 90 x 70         Giá: 126.000đ

20W :Kích Thước 180 x 140 x 80       Giá: 144.000đ

30W :Kích Thước 230 x 180 x 80       Giá: 322.000đ

50W :Kích Thước 280 x 230 x 80       Giá: 385.000đ

70W :Kích Thước 280 x 360 x 50       Giá:510.000đ

100W :Kích Thước 280 x 360 x 50     Giá:875.000đ

150W :Kích Thước 420 x 320 x 120    Giá:1.218.000đ

200W :Kích Thước 420 x 320 x 120    Giá: 1.526.000đ

Xuất Sứ : Nhập Khẩu

Ánh sáng : trắng + vàng

Xuất sứ :Nhập Khẩu

Mã hàng:TD29.

.
.
.
.