Dây Điện 1 lõi YS xanh 1 x 0.5m2

Liên hệ

1 cuộn 900m

.
.