ĐÈN PHA LED VỎ GHI CAO CẤP

Chất liệu : nhôm

10W :Kích Thước 120 x 90 x 70          Giá:157.000đ

20W :Kích Thước 180 x 140 x 80        Giá:250.000đ

30W :Kích Thước 230 x 180 x 80        Giá:338.000đ

50W :Kích Thước 280 x 230 x 80        Giá:385.000đ

70W :Kích Thước 280 x 360 x 80         Giá:816.000đ

100W :Kích Thước 280 x 360 x 80       Giá:893.000đ

150W :Kích Thước 420 x 320 x 170     Giá:1.234.000đ

200W :Kích Thước 420 x 320 x 170     Giá:1.550.000đ

300W :Kích Thước 550 x 320 x 180     Giá:2.749.000đ

Xuất Sứ : Nhập Khẩu

Ánh sáng : trắng + vàng

Xuất sứ :Nhập Khẩu

Mã hàng:TD29

.
.
.
.